Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbrynmeis [norsk]    Black-lored Tit [engelsk]   Parus xanthogenys [latin]   Tre ved Forktail Stream 28.2., ett ind. Naini Tal 29.2., fem ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no