Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbrynspurv [norsk]    Yellow-browed Bunting [engelsk]   Emberiza chrysophrys [latin]   Fåtallig men regelmessig Happy Island. Største antall 6 den 5.5. 1 Beidaihe 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no