Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbrystparula [norsk]    Yellow-breasted Chat [engelsk]   Icteria virens [latin]   1 ind Bonny SP - CO 9.6. og 2 ind Salmon River Valley - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no