Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbukdaknis [norsk]    Yellow-bellied Dacnis [engelsk]   Dacnis flaviventer [latin]   1F TRC 8.9., 1F Manu Road 15.9., 2MM Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no