Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbukmeis [norsk]    Yellow-bellied Tit [engelsk]   Pardaliparus venustulus [latin]   1 og delvis 2 oppholdt seg på Happy Island 11.-18.5. Hekkeoppførsel?!
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no