Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Gulbukprinia [norsk]    Yellow-bellied Prinia [engelsk]   Prinia flaviventris [latin]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulbukprinia [norsk]    Yellow-bellied Prinia [engelsk]   Prinia flaviventris [latin]   Ett ind. ved Keoladeo 19.2. og to ved Okhla, Delhi 4.3. Okhla er en kjent lokalitet for denne arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulbukprinia [norsk]    Yellow-bellied Prinia [engelsk]   Prinia flaviventris [latin]   1 ind H Kota Belud 11., 1 ind H Sukau 13., 1 ind Gomantong 15., 1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no