Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbukskredderfugl [norsk]    Mountain Tailorbird [engelsk]   Orthotomus cuculatus [latin]   1 ind Kinabalu Park 6., 1-2 ind H ss 7. og 8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no