Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulbuktanagar [norsk]    Yellow-bellied Tanager [engelsk]   Tangara xanthogastra [latin]   3 TRC 8.9., 5 Amazonia Lodge 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no