Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulempid [norsk]    Yellowish Flycatcher [engelsk]   Empidonax flavescens [latin]   1 Monteverde 27/2, 2 Tapantí 3/3, 2 ss 4/3, 2 ss 5/3, 3 Monteverde 9/3, 4 ss 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no