Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Gulgumpattila [norsk]    Bright-rumped Attila [engelsk]   Attila spadiceus [latin]   2 Finca Ecologica 28/2, 5 La Selva 1/3, 2 ss 2/3, hørt ss 6/3, hørt Lagarto 7/3 og 8/3, 1 H San Luis Valley 9/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulgumpattila [norsk]    Bright-rumped Attila [engelsk]   Attila spadiceus [latin]   1H Eco Amazonia 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no