Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulkinnamazon [norsk]    Red-lored Parrot [engelsk]   Amazona autumnalis [latin]   1 La Selva 1/3, 10 Lagarto 6/3, flere ss 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no