Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulkroneeufonia [norsk]    Yellow-crowned Euphonia [engelsk]   Euphonia luteicapilla [latin]   1 Carara 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no