Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullbust [norsk]    Leuciscus leuciscus [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag