Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullkinnskjeggfugl [norsk]    Gold-whiskered Barbet [engelsk]   Megalaima chrysopogon [latin]   2 ind Poring 9., 5+ ind ss 10., 1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no