Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullnakkeskjeggfugl [norsk]    Golden-naped Barbet [engelsk]   Megalaima pulcherrima E [latin]   5 ind Kinabalu Park 6., H ss 7. og 8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no