Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullpirol [norsk]    African Golden Oriole [engelsk]   Oriolus auratus [latin]   2 birds seen in Sokoke Forest 5/12 together with a Eurasian Golden Oriole. This species is rare in Kenya in the winter-months.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no