Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullplystrer [norsk]    Golden Whistler [engelsk]   Pachycephala pectoralis [latin]   Relativt vanlig i nord 13.-16.11., i Lamington NP 20. og 21.11. og i de kystnære områdene av Victoria 2.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no