Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullsjakal [norsk]    Golden Jackal [engelsk]   Canis aureus [latin]   Ett til seks ind. sett eller hørt daglig i Keoladeo. I Dhikala, Corbett 1-2 ind. 26. og 27.2., etter alt å dømme tilhørende en annen underart enn dyrene i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no