Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gullvingesolfugl [norsk]    Golden-winged Sunbird [engelsk]   Nectarinia reichenowi [latin]   Found with relative ease on Mt. Kenya with 6 birds a few kms outside the national park gate 17/11 and 4 at the youth hostel 18/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no