Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulmonark [norsk]    Little Yellow Flycatcher [engelsk]   Erythrocercus holochlorus [latin]   1 observation of a total of 3 birds in Sokoke Forest 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no