Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulnebbkasik [norsk]    Yellow-billed Cacique [engelsk]   Amblycercus holosericeus [latin]   1 str San Isidro-San Vito 20/2, 5 La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no