Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Gulnebbkrikkand [norsk]    Speckled Teal / Speckled Duck [engelsk]   Anas flavirostris [latin]   2 Abra Malaga 26.9., 6 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulnebbkrikkand [norsk]    Speckled Teal [engelsk]   Anas flavirostris [latin]   5+ Lago Pozuelos 16.11., 2-3 El Infiernillo 21.11., 10 Pampa del Achala 23.11., vanlig Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no