Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulnebbrosenfink [norsk]    Roborovski's (Tibetan) Rosefinch [engelsk]   Carpodacus roborowskii E [latin]   2 ind Er La Pass, 12 ind Bayankala Pass (både hanner med gult og mørkt nebb)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no