Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulnebbskjestork [norsk]    Yellow-billed Spoonbill [engelsk]   Platalea flavipes [latin]   Vanlig fra Gilgandra i midt New South Wales og helt til Melbourneområdet 24.11.-2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no