Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulnebbstork [norsk]    Yellow-billed Stork [engelsk]   Mycteria ibis [latin]   Common the first two weeks of the trip with up to 25 birds in 1 day (20/11, Lake Nakuru). Largely absent at Mt. Kenya and Kakamega Forest and on the extention week only seen on 3/12 (10 birds at the Sabaki River and Mida Creek).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no