Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulstrupeeufonia [norsk]    Yellow-throated Euphonia [engelsk]   Euphonia hirundinacea [latin]   2 Carara 24/2, 5 San Luis Valley 9/3, 2 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no