Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gulvingeflaggermus [norsk]    Yellow-winged Bat [engelsk]   Lavia frons [latin]   Quite a few very seen in and around Robert`s Camp, Lake Baringo 20/11-22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no