Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Gulvingerødara [norsk]    Scarlet Macaw [engelsk]   Ara macao [latin]   10 Carara 24/2, 3 ss 25/2, 4 ss 11/3, 6 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulvingerødara [norsk]    Scarlet Macaw [engelsk]   Ara macao [latin]   5+ Eco Amazonia 3.9., opptil 10+ TRC 6.-9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no