Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Guolli [samisk]    Fisk [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
obbaguolli [samisk]    rundfisk [norsk]   (s) (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
njuohcaguolli [kåfjordsamisk]    litt blaut fisk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
boahkkeguolli [kåfjordsamisk]    boknafisk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
siehppaguolli [kåfjordsamisk]    loddetorsk [norsk]   (pl.: siehppaguolit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
šleddaguolli, njivleguolli [kåfjordsamisk]    blaut fisk [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune