Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo [latin]    The drop excavates the stone, not with force but by falling often [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom