Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
gutter [engelsk]    innbindingsmarg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gutter [engelsk]    Innbindingsmarg [norsk]   En utskriftsterm for mellomrom mellom to elementer på en side, f.eks. mellom venstre og høyre side eller mellom tekstkolonner.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Bygutter [norsk]    Boys from the city [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
gutter margin [engelsk]    innbindingsmarg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Guttera pucherani [latin]    Parykkperlehøne [norsk]   Crested Guineafowl [engelsk]   A flock of 5 birds suddenly appeared on the Mida Trail, Sokoke Forest 5/12. They quikly disappeared, however, and were not seen again, at great frustration to the members of the group that were walking after the others and dipped out on them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no