Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gyaku-hanmi [japansk]    Ulik utgangstilling mot partner (speilvendt)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido