Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gyllengartner [norsk]    Golden Bowerbird [engelsk]   Prionodura newtoniana E [latin]   1 par Mt. Lewis 13.11. Paret oppholdt seg ved en 1,5-2 m høy løvhytte som var bygget opp etter en trestamme.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no