Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Gymnammodytes, Ammodytes [latin]    Glattsil [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, silfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag