Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gymnoderus foetidus [latin]    Pløsekotinga [norsk]   Bare-necked Fruitcrow [engelsk]   1 Eco Amazonia 3.9., 1 Explorer’s Inn 6.9., 1 TRC 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no