Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gyps bengalensis [latin]    Bengalgribb [norsk]   White-rumped Vulture [engelsk]   To ind. ved Keoladeo 19.2. og to ved Delhi 4.3. var de eneste observasjonene på hele turen. Fra å ha vært en ganske vanlig fugl i India for så lite som tre-fire år siden, har nå betydelige deler av bestanden blitt alvorlig redusert i antall (opptil 80% reduksjon enkelte steder). Det er mistanke om at nedgangen, som også rammer andre Gyps-gribber, skyldes et ukjent virus.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no