Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Gyps indicus [latin]    Indiagribb [norsk]   Indian Vulture [engelsk]   Tidligere Long-billed Vulture Gyps indicus.Nå splittet (Clements update).Fra Keoladeo var det følgende observasjoner: fem ind. 20.2., 3 ind. 21.2., to ind. 23.2. og fire ind. 24.2. Dessuten fem ved Bund Baretha 22.2. og en 23.2. Indiagribben har vært utsatt for det samme viruset (?) som bengalgribb (se ovenfor).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no