Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Hæslig [samisk slang]    Heslig [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
hæslig [norsk]    alvvus [samisk]   (a) (-lvos-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune