Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Hva du gjør? [norsk]    Maid don dagat? [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind