Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Hvitost [norsk]    Vielgesvuosta [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
hjemlaget hvitost [norsk]    loahppevuostá  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune