Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Idiot [norsk]    Idiota [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
idiot, dum [norsk]    mulo [spansk]   Idiot, dum, tjukk i huet.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
dum, idiot [norsk]    sopla pote [spansk]   Andre ord som brukes eller relaterte ord: Pinga
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Idiot of idiots, to trust what is written! [engelsk]    Stultior stulto fuisti, qui tabellis crederes! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom