Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ikke nå [norsk]    In dal gal [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ikke nå målet; ikke strekke til; mangler noe [norsk]    fall short [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no