Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Jalla [samisk]    Dum [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Jalla [samisk slang]    Dum [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Abba jalla [Kautokeino-samisk]    Abba er dum [norsk]   ?
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Helt jalla [Kautokeino-samisk]    Helt dum [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Jallas tinga [samisk slang]    Dumming [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten