Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Jeg traff en mann/kvinne [norsk]    Mun deiven ovtta olbma/nissun [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind