Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Ka du snakker? [norsk]    Mait don humat [Kautokeino-samisk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten