Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Kjølen [norsk]    Másealgi [samisk]   (propr) (-lgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune