Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Klart jeg kan hjelpe deg [norsk]    Gal mun sahtan veahkehit du [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind