Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Klimaks [samisk slang]    Kvittering [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
som danner klimaks [norsk]    climactic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU