Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Kom [norsk]    Boade [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 191 omtrentlig(e)
komi [norsk]    Komi [engelsk]   kom – kv [ISO-koder]   språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
komma [norsk]    comma [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komet [norsk]    comet [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
komm. [forkortelse/akronym]    kommunal [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
avkom [norsk]    sahkku [samisk]   (s) (-hk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Komite [norsk]    (Stortinget) fast utvalg der det viktigste arbeidet i Stortinget foregår (de fleste sakene avgjøres i realiteten under arbeidet i komiteene og i partigruppene). De fleste sakene som skal opp i Stortinget og Odelstinget, behandles først av en komité. Møtene der er ikke offentlige. Alle stortingsrepresentantene sitter i én av disse 12 faste fagkomiteene: Energi- og miljøkomiteen, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, Finanskomiteen, Forsvarskomiteen, Justiskomiteen, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Kommunalkomiteen, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Næringskomiteen, Samferdselskomiteen, Sosialkomiteen og Utenrikskomiteen
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Sarkom [norsk]    Kreft i bindevev som ben, muskel eller brusk
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
sarkom [norsk]    sarcom [med. el. latin]   Ondartet bindevevssvulst.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kompass [norsk]    compass [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kommune [norsk]    Municipality / borough [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kommune [norsk]    municipality [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommune [norsk]    municipality [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kommune [norsk]    municipality [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Komedie [norsk]    Comedy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompakt [norsk]    compact [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
komité [norsk]    kommite, kommitté, komitté [FEIL]   (aksent er valgfritt)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kompass [norsk]     kompass el. kompas [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
glaukom [norsk]    grønn stær. Dette er en sykdom i øyet som kjennetegnes ved at trykket i øyet stiger. Dersom glaucom ikke behandles kan det i verste fall føre til blindhet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
kommers [norsk]    ildudeapmi; ildudit [samisk]   (s) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-314: (-m-); 2. 'gjøre kommers (spetakkel)’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kommando [norsk]    command [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Komorene [norsk]    Comoros [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komplett [norsk]    complete [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
kommisjon [norsk]    Rake [engelsk]   Chips som tas fra potten av kortrommet, som kompensasjon for å huse spillet.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
komme fra [norsk]    emanate from [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kommentar [norsk]    comment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompilere [norsk]    compile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komponent [norsk]    component [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komponent [norsk]    component [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komponent [norsk]    component [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komme på [norsk]    máksit [samisk]   (vfr) (-vss-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: ollugo dat šaddá, maid mun lean dutnje velggolaš 'hva kommer det på, som jeg er skyldig deg?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
komme seg [norsk]    váhkkasit [samisk]   (refl) (etter sykdom)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kompasshus [norsk]    compass bowl [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kompetanse [norsk]    Competence [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Kommissær [norsk]    European Commissioner [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
kompatibel [norsk]    Virke sammen med
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
kompresjon [norsk]    I digital teknolog brukt som betegnelse på algoritme for å redusere datastrømmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
kompressor [norsk]    Apparat som trykker sammen (komprimerer/reduserer amplituden til) lydsignaler for å redusere dynamikken. For å tilpasse lyden til mediets dynamikkområde, for å gjøre talen tydeligere el.l.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
komme bort [norsk]    astray  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kompatibel [norsk]    compatible [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompilator [norsk]    compiler [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimere [norsk]    compress [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompetanse [norsk]    competence [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kommutativ [norsk]    commutative [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
kommissær [norsk]    komissær, kommisær, komisær [FEIL]   er en person med offentlig fullmakt: EU-kommissær
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kompassrose [norsk]    compass card [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kompasstrek [norsk]    En kompasstrek er 11 1/4°.
Maritim ordliste © MaritimStart
Kompassrose [norsk]    Den Sirkulære skiven i kompasset, inndelt i 360° evt. også 32 streker. I sjøkart er det trykket kompassroser til hjelp ved utsetting av kurs.
Maritim ordliste © MaritimStart
kommuneråd [norsk]    Municipal Executive Board [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Kommisjonen [kortform]    Europakommisjonen [norsk]   European Commission [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Kommentarer [norsk]    Comments [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompakt(en) [norsk]    compact [engelsk]   (subst.) (kompakt mengde)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kommuneplan [norsk]    Kommuneplanen er et politisk dokument og et handlingsprogram - over en 10-årsperiode - for hele kommunenes virksomhet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Kombinasjon [norsk]    Handelsstrategi hvor investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere opsjoner, futures eller forwards.
Derivatordliste © Oslo Børs
Kommunestyre [norsk]    Local council  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kommer snart [norsk]    Coming Soon [engelsk]   Coming Soon [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Kompassbolle [norsk]    Del av kompass, inneholder kompassrosen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Komitéleder [norsk]    Committee Chair [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommuneloven [norsk]    local government act [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommunestyre [norsk]    municipal council [engelsk]   (formannskapsmodell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommunestyre [norsk]    city (or municipal) council  [engelsk]   (parlamentarisk modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommuneloven [norsk]    Local Government Act [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kommunestyre [norsk]    Municipal Council [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Kometkolibri [norsk]    Red-tailed Comet [engelsk]   Sappho sparganura [latin]   1 Yavi 17.11., 3 Quebrade de Escoipe 18.11., 1 El Infiernillo 21.11., 1 Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kommandovalg [norsk]    command option [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
komprimering [norsk]    compression [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
komprimering [norsk]    compaction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering [norsk]    compression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Komme i gang [norsk]    Getting Started [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering [norsk]    compacting [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kommisjonær [norsk]    er en person som driver kommisjonshandel: kommisjonær for Norsk Tipping
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Komorbiditet [norsk]    Uttrykk for at en person har to eller flere medisinske lidelser samtidig.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
komme sammen [norsk]    oktaseamet, oktasettet [samisk]   (vfr) etc. boahtit //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-525:oktaseaskka bodiiga 'de to kom sammen (traff hverandre)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kommandolinje [norsk]    command line [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommentarspor [norsk]    label track [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommadelt fil [norsk]    comma-delimited file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommandoknapp [norsk]    command button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommandolinje [norsk]    command line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompatibel ID [norsk]    compatible ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kombinatorisk [norsk]    combinatorial [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
kommensurabel [norsk]    commensurable [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
komponent(en) [norsk]    component [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ewings sarkom [med. term]    skjelettsvulst [norsk]   Aggressiv, ondartet (malign) kreftsvulst, som utgår fra skjelettet, men kan også ha morfologi som en ondartet lymfeknutesvulst. Hyppigst forekommende hos barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
komme i veien [norsk]    ovdii šaddat [samisk]   (vfr) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
komplekst tall [norsk]    complex number [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kompleks tekst [norsk]    complex text layout [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommentarmerke [norsk]    comment mark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompatibilitet [norsk]    compatibility [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komme brusende [norsk]    cascading [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kompakthet(en) [norsk]    compactness [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
komplekst tall [norsk]    complex number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
komplement(et) [norsk]    complement [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
kompatibilitet [norsk]    compatibility [engelsk]   kompabilitet / compability [FEIL]   fra kompatibel
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
komme på tale [norsk]    ságaid ala šaddat [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kommandosyntaks [norsk]    command syntax [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompletthet(en) [norsk]    completeness [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Kombinasjonsfond [norsk]    Et fond som investerer andelseiernes penger i flere typer verdipapirer, aksjer og rentepapirer ( obligasjoner og kortere pengemarkedspapirer).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kombinasjonsskip [norsk]    Skip som kan transportere både flytende og tørre laster.
Maritim ordliste © MaritimStart
Komitésekretær [norsk]    Committee Secretary [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Kommunalkomiteen [norsk]    Standing Committee on Local Government [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Kommunalkomiteen [norsk]    Standing Committee on Local Government [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
kombinasjonsboks [norsk]    combo box [engelsk]   (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kombinasjonsboks [norsk]    combo box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kombinasjonstegn [norsk]    non-spacing character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompresjonsmodul [norsk]    bulk modulus [engelsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
kompetansesenter [norsk]    centre of excellence [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kompleksdannelse [norsk]    complexation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Kombinasjonsfond [norsk]    Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som ikke defineres som et rent aksjefond eller rentefond. Et kombinasjonsfond kan ha en tilnærmet fast overvekt av aksjer eller rentepapirer, men andelen av ulike papirer kan også endres i løpet av fondets levetid.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Kommunerevisjonen [norsk]    Office of the City Auditor [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommunalt foretak [norsk]    municipal undertaking [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kommandittselskap [norsk]    partnership, limited partnership [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
komprimer radakse [norsk]    compact row axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komponentdatabase [norsk]    component database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kombinatorikk(en) [norsk]    combinatorics [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
komplettering(en) [norsk]    completion [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Komplett remisjon [norsk]    En situasjon hvor sykdommen etter behandling ikke kan ses verken i blod, urin eller beinmarg.
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
komplekskonjugerte [norsk]    complex conjugate [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommandokø, kanal [norsk]    pipeline [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Kommunikasjonslogg [norsk]    Communication History [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komplekst nettverk [norsk]    complex network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimeringsnivå [norsk]    compression level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompartmentsyndrom [med. el. latin]    Ved blødning i en muskellosje, f. eks. ved et brudd i leggen, vil blødningen føre til dramatisk økt trykk i losjen. Dette fordi bindevevshinnen (fascien) rundt losjen er uelastisk. Trykkøkningen kan ubehandlet bli så høy at den klemmer av blodkar, slik at vevet ikke blir forsynt med blod, og får skader eller dør p.g.a. dette.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
kommunehelsetjeneste [norsk]    primary health care [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
komiteens merknader [norsk]    the committee's comments [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komitélederen [norsk]    committee chairman [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komitémøter [norsk]    committee sittings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komitévedtak [norsk]    committee decision [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komme bort fra emnet [norsk]    digress [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kompilere, oversette [norsk]    compile [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kombinasjonsdiagram [norsk]    combination chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommersielt trykkeri [norsk]    commercial press [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommunikasjonsserver [norsk]    communications server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompatibilitetsmodus [norsk]    compatibility mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komplementærfarger [norsk]    complementary colors [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompaktifisering(en) [norsk]    compactification [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Komplett behandling [norsk]    En eller flere delbehandlinger som til sammen gir et underlag en spesiell struktur eller kulør.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
kommandolinjekontroll [norsk]    command bar control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimeringsverktøy [norsk]    compression utility [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommer straks tilbake [norsk]    be right back [engelsk]   brb [slang]
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
komme til sine sanser [norsk]    jirpmiid(is) ala beassat [samisk]   (vfr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
komitébehandlet [norsk]    considered in committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komitésamlinger [norsk]    committee meetings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
kompilator, oversetter [norsk]    compiler [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kompleks tekstutforming [norsk]    complex text layout [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommunikasjonstjeneste [norsk]    communications service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompatibilitetskontroll [norsk]    compatibility checker [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kompatibilitetsrapport [norsk]    Compatibility Report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kommisjonens Grønnbok [norsk]    Green Paper [engelsk]   Dokument utgitt for å stimulere til debatt og høringer på EU-nivå. Høringene kan føre frem til en White Paper, hvitbok, som formulerer resultatene av høringene i konkrete politikkforslag.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Komplementærbehandling [norsk]    Behandlingsformer som brukes i tillegg til vanlig medisinsk behandling som f.eks massasje, vitaminer, spesielle typer te og yoga. Se også alternativ behandling.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Kom til meg min kjære [norsk]    Boade mu lusa mu rahkes [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Kommuneadvokaten (kontor) [norsk]    (Office of the) City Advocate [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
komitéforberedelse [norsk]    committee preparation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komme; ankomst; fremkomst [norsk]    advent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
komme til syne, dukke opp [norsk]    appear [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
komponist, skriveverktøy [norsk]    composer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kompileringsfil, makefile [norsk]    makefile [engelsk]   fil med kompileringsregler
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kombinasjonsbokskontroll [norsk]    combo box control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommandolinjegrensesnitt [norsk]    command line interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommandolinjegrensesnitt [norsk]    command-line interface [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kommunikasjonslogg-mappe [norsk]    Communication History folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommunikasjonsloggelement [norsk]    communication history item [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering uten datatap [norsk]    lossless compression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering uten datatap [norsk]    lossless compression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering med datatap [norsk]    lossy compression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering med datatap [norsk]    lossy compression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompliment, komplimenten [norsk]    et kompliment, komplimentet  [FEIL]   er hankjønnsord: en kompliment, komplimenten
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kommunikasjonsdirektivet [norsk]    se Datapersonverndirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
komitéforhandlingene [norsk]    committee business [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komitéinnstillingen [norsk]    committee recommendation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
kommunikasjonsinnstillinger [norsk]    communication settings [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompensasjon, oppløsn.ing [norsk]    compensation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Komplekse partielle anfall [norsk]    KPA [akronym]   Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Pasientens bevissthet er redusert under anfallet. Vanlige symptom er at pasienten blir fraværende, stopper ofte å snakke, kan fomle med klærne, gjøre tyggebevegelser, fukte leppene, svelge, repetere ting de holder på med.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Kommunal konkurranse Oslo KF [norsk]    Municipal Undertaking for Tendering [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Kommunal og regionalminister [norsk]    Minister of Local Government and Regional Development [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Kommunikasjon i Åndens språk [norsk]    language, third [engelsk]   en vandrende meditasjon, 24 timer i døgnet, mellom mennesker og Ånden (Gud)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]    comma-separated value file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]    comma-separated values file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Komitésekretær for ...-komiteen [norsk]    Secretary to the Standing Committee on ... [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Kommisjonens generalsekretariat [norsk]    Secretariat General of the Commission [engelsk]   SG [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Kommunal- og regionaldepartementet [norsk]    Ministry of Local Government and Regional Development [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
komme på avveie; utgivelse, utseende [norsk]    appearance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kombinasjonsboks med rullegardinliste [norsk]    drop-down combo box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kommunal- og regionaldepartementet [norsk]    KRD [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
kommandittselskap, kvalitetssikring [norsk]    KS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
komme til syne; dukke opp; bli tydelig [norsk]    emerge [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kommando, ordre, (MAC-knapp:) kommando [norsk]    command [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommunikasjonsport, kommunikasjonsport [norsk]    communications port [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimering, sammenpressing, sammentrengning [norsk]    compaction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
komponere (musikk), skrive, sette sammen, forfatte [norsk]    compose [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kompetanse, profesjonalisme, perfeksjonisme [norsk]    excellence [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
komponent for administrering og overvåking av webtjeneste [norsk]    WWW Service Administration and Monitoring component [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompatibilitet, samspillsevne, driftskompatibilitet [norsk]    interoperability [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen