Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Kysse [norsk]    Cumma [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kyssesyke [norsk]    mononukleose [med. el. latin]   Sykdom forårsaket av Epstein-Barr-viruset. Symptomene er feber, betente mandler, lymfeknuteforstørring og generelt nedsatt allmenntilstand. Ofte blir også leveren påvirket. Epstein-Barr-viruset smitter via dråpekontakt, og tilstanden beskrevet kalles også kyssesyke. Mononukleose rammer i all hovedsak barn og unge.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no